Inom ÅBS hamn- och varvsområde finns Gula Huset och Grindstugan som medlemmar kan låna. Dessutom  finns Ålstens Marin Teknik, Ålstensmacken och Restaurang Bryggan.