Inom ÅBS hamn- och varvsområde finns Gula Huset, Grindstugan och Bastun som medlemmar kan låna. Dessutom finns Ålstens Marin Teknik, Ålstensmacken och Restaurang Bryggan.

Sjöscouterna Drakarna är en del av Ålstens Båtsällskap. Scouterna har haft sina båtar och bedrivit verksamhet hos ÅBS sedan början av 1950-talet. Kåren har som syfte att bedriva god ungdomsverksamhet. Kåren har sina båtar i hamnen sommartid och på varvet vintertid.

På sena eftermiddagar och kvällar är det full aktivitet då alla gemensamt är ute och seglar. Årligen arrangeras också en utbildning för ungdomar och även tävlingar. Allt sker på ideell basis.

ÅBS har även en kajaksektion med kajakställ och det finns också en anpassad låg brygga för i- och urstigning.

Parkering
Det är skyltat var det är möjligt att parkera under sommarperioden. Övrig tid måste hänsyn visas för arbete med torr- och sjösättning. Vid längre parkeringstid lämna gärna ett kontaktnummer synligt.