Det är skyltat var på varvsplan det är möjligt att parkera bil under sommarperioden.

Övrig tid måste hänsyn visas för arbete med torr- och sjösättning. Vid längre parkeringstid lämna gärna ett kontaktnummer synligt i bilen.

Det är inte tillåtet att el-ansluta något fordon och inte heller tvätta fordon på varvsplan.

Parkering är även möjligt utanför området. Antingen på Grönviksvägen med P-skiva (2 tim) eller på planen utanför den östra grinden.

Trailer parkering
Det finns ett begränsat antal platser för båttrailer under tiden 1 juni till och med 15 september. En förutsättning för att kunna få trailerplats är att båten har hamnplats. Trailern få vara max 2,5 m bred för att få plats. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.

Trailerbåt (båt på trailer)
Det finns ett begränsat antal platser för båttrailer under tiden 1 juni till och med 15 september. Trailern få vara max 2,5 m bred och båtstorleken är maximerad till 6 meter. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.