Sötvatten och Bottniska viken norr om Örskär räknas som extra känsliga vatten.
För båtar med förtöjningsplats, egen eller har hyreskontrakt för, i dessa vatten får endast alternativa metoder eller biocidfria färger användas.

Kemikalieinspektionen skriver ”För båtar som i huvudsak används i Bottniska viken, norr om Örskär, och i sötvatten finns det inga godkända antifoulingprodukter. Där får man bara använda så kallade fysikaliskt verkande färger som inte kräver godkännande.”
Kemikalieinspektionen har förtydligat sin tolkning av ”huvudsaklig förtöjningsplats” och skriver:
”Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom det inte finns godkända färger för de vattnen. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsområdet är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande.”

Kemikalieinspektionen: Regler för båtbottenfärger

Kemikalieinspektionen ger också råd med alternativa metoder till skötsel av båtbotten
Kemikalieinspektionen: Båtbottenfärger–om-du-måste-måla

”Alternativa metoder
Den pågående utvecklingen av nya metoder och medel mot påväxt på båtskrov är önskvärd eftersom traditionella båtbottenfärger är giftiga för den känsliga miljö som exponeras. Alternativ till dagens kemiskt verkande färger kan vara fysikaliskt verkande färger eller mekaniska metoder. Vid valet av metod är det viktigt att du som båtägare tänker på hur miljöpåverkan kan minimeras. Exempelvis innehåller även fysikaliskt verkande båtbottenfärger i vissa fall skadliga ämnen som läcker ut i miljön. Det är därför viktigt att titta på märkningen av färgprodukterna som ska ge information om hälso- och miljöfarlighet. Mekaniska metoder kan i många fall fungera utmärkt. Några exempel är:

  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg bör du avstå från borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
  • Andra metoder som båtlyft, flytande skrovduk, pontoner med flera.

Miljöförvaltningen i Stockholms Stad har en kampanj Miljösmart båtliv som man kan läsa mer om på   https://start.stockholm/batliv/

Har du ingen hamnplats i ÅBS utan har båten i saltsjön kan botten målas med färg godkänd för Ostkusten. Enligt Kemikalieinspektionen får du då transportera båten till eller från dess vinteruppläggningsplats, t.ex. inom Stockholm där staden har förbjudit målning av båtbotten med biocidfärg.

  • Båtar med biocid/giftfärg på botten får inte bottentvättas inom klubbområdet.
  • Båtar som är epoxibehandlade utan bottenfärg, målade med insjöfärg eller är omålade, kan bottentvättas som vanligt.
  • Innan ni målar båtbotten ska ni fundera på om det är nödvändigt. Växtligheten på en båt som mesta tiden ligger i Mälaren (sötvatten) är minimal. Ni spar tid, pengar och miljö genom att inte måla i onödan.
  • För de som vill göra ren sin båtbotten under säsongen rekommenderar vi båtbottentvättar som finns på olika platser. Det är också möjligt att lyfta båten och tvätta hos ÅMT. Observera att detta gäller bottnar utan giftfärg.