Hantering av båtbotten kan göras på olika sätt, nedan har vi sammanfattat några tips och erfarenheter som andra båtklubbar och myndigheter har.

Läs gärna den information som finns på sidan Information kring Båtbottnar där länkar m.m. finns till Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Stockholms Stads hemsidor.

När du sanerar/låter sanera din båt från biocidfärg måste du se till att följa de riktlinjer som Stockholms Stad anger:

  • Slipning och skrapning ska ske med marken under båten väl täckt och med presenningar eller liknande på sidorna för att fånga upp damm och slipflagor för borttransport.
  • Inga färgrester från färger enligt ovan får hamna på marken.
  • Slipning ska alltid ske med dammsamlare/ansluten dammsugare. Det finns skrapor som kan anslutas till dammsugare för att undvika spill.
  • Oavsett om blästringsföretag anlitas eller om båtägaren själv tar bort färgen så skall avfallet transporteras till godkänd avfallsanläggning.

Även båtägare med båtar målade med färger som innehåller TBT (Tributyltenn) uppmanas att omgående sanera båtbotten. Färgen har varit förbjuden på fritidsbåtar sedan 1989.

Blästring
Transportstyrelsen avråder. Miljöförvaltningen kräver att den som blästrar, yrkesmässigt eller privat, uppfyller kraven i miljöbalken. Inget får negativt påverka miljön.
Det är inte många firmor, om ens någon, som numera åtar sig att åka ut till båtklubbar och blästra. De vill i stället att båten lämnas till dem. Resultatet kan bli bra men det kan också skada gelcoaten.

Slipning
Det finns firmor som åtar sig men resultatet är tveksamt. De kan slipa bort för mycket och det kan bildas sliprosor och hack som kräver mycket spackling.
Det går att göra själv men det är jobbigt. Ordentlig skyddsutrustning måste användas. Det är ett måste att täcka in och använda dammsugare kopplad till slipmaskin. Till detta duger inte hemmadammsugaren den går sönder direkt.
Har man TBT på sin botten är det mycket tveksamt ur hälsoperspektiv att slipa.

Skrapning med färgborttagnings medel
Kladdigt och jobbigt. Tar tid. Lätt att samla ihop. Bra resultat.

Spärrfärg
Ingen vet om det fungerar över tid. Det är båtägaren som ansvarar om mätning inte är godkänd av kommunen. Efter borsttvätt kan färgen släppa. Underarbetet är viktigt.