Båtbottenfärger – Vad gäller?
För båtar med en förtöjningsplats, egen eller har hyreskontrakt för, i Mälaren får endast alternativa metoder eller biocidfria färger användas. Detta betyder att samtliga båtar som har en hamnplats på ÅBS inte får vara målade med biocidinnehållande båtbottenfärg från och med sjösättningen 2021.

Det är Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Stockholms Stad som hanterar miljöfrågor för fritidsbåtar. Det är båtägaren och ÅBS som har ansvar för att lagar och bestämmelserna följs. Vi uppmanar därför alla som har giftfärg att följa gällande lagar och bestämmelser vad gäller båtbottnar. Det finns mycket bra information på deras respektive hemsidor. Det är du som medlem som är ansvarig för att följa gällande lagar och regler. Därför är det viktigt att du tar ditt ansvar och håller dig uppdaterad kring nya regler och ny information.

Medlemmar som har hamnplats i ÅBS skall senast inför sjösättningen 2021 lämna intyg till styrelsen att det inte finns giftfärg på båtbotten. Den som fortfarande har giftfärg kommer i fortsättningen inte att kunna erbjudas/behålla sin hamnplats i ÅBS. Båtägare kommer inte att få dispens av tidsbrist eller annan anledning.

Hantering av båtbotten kan göras på olika sätt, nedan har vi sammanfattat några erfarenheter som andra båtklubbar och myndigheter har. Läs gärna den information som finns på sidan Information kring Båtbottnar där länkar m.m. finns till Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Stockholms Stads hemsidor.