Ålstens Båtsällskap är en allmännyttig ideell förening som skapades 1927 och som på uppdrag av sina medlemmar skall främja båtlivet samt verka för ett gott kamrat- och sjömansskap.

ÅBS skall även ombesörja service, tjänster och installationer kring hamn och varv så att varje medlem, i en trivsam och funktionell miljö ges möjlighet till ett problemfritt nyttjande av sin båt.

Ålstens Båtsällskap
disponerar sedan 1927 ett vatten och markområde i södra Ålsten. Det är ett privilegium för alla boende i Ålsten med omnejd att ha en båtklubbsverksamhet så nära inpå knutarna. Det betyder också att vi måste respektera de kringboende samt den känsliga natur som omger oss.

ÅBS naturhamn Norrudden
På norra ändan av Färingsö ligger Eldgarnsö som är ett vackert naturreservat. Här har vi vår uthamn i en stilla vik. Det är lätt att ta sig hit.