2021-06-10 (uppdaterad 2021-07-10)
OBS! Bastun är tillfälligt avstängd och bad i Mälaren avrådes starkt p.g.a. problem med avloppet vid Höglandet. Stockholm Vatten och Avlopp arbetar med att åtgärda detta. Arbetet beräknas vara klart under juli månad.