Som medlem erlägger man en deposition för Nattvakt och Arbetsplikt denna kan man under året arbeta av. Vi går Nattvakt för att hålla obehöriga borta samt genomför Arbetsplikt för trivseln i vårt hamn- och varvsområde.