Det ordnas arbetspliktstillfällen ungefär 4 gånger per år. Vanligtvis planeras det två tillfällen under våren och två tillfällen under hösten. Vi träffas och gör visst arbete samt därefter gemensamt avslut. 

Ibland finns det även andra tillfällen att utföra enstaka göromål. Kontakta Arbetsplikts ansvarig om du är intresserad av att hjälpa till med något då och då.

Bokning av Arbetsplikt görs via Medlemshantering BAS där du också hittar inplanerade datum.

För närvarande finns inget tillfälle för att utföra arbetsplikt