Här har vi samlat en mängd information som du som medlem har glädje och nytta av.

Som medlem erlägger man en deposition för Nattvakt och Arbetsplikt denna kan man under året arbeta av. Vi går Nattvakt för att hålla obehöriga borta samt genomför Arbetsplikt för trivseln i vårt hamn- och varvsområde. Läs mer om detta nedan.