Som medlem kan du ansöka om båtplats. Som medlem får du ha plats för en segel- eller motorbåt samt en segeljolle/kajak. Det är för närvarande många som önskar båtplats och i dagsläget är det 8 – 10 års väntetid för hamn- och varvsplats.

Hamnen är avsedd för båtar med en storlek understigande 12 m längd eller 4 m bredd och en maximal vikt på 8 ton.

Varvet är avsett för båtar med en maximal vikt på 8 ton och som kan tas upp med befintlig utrustning.

Du loggar in på Mina sidor i vårt medlemssystem och under fliken ”Kö” registrerar du båtens fabrikat och mått samt vilken typ av plats du önskar. Vi har sommarplatser i hamnen och vinterplatser på varvsområdet. Särskilda platser finns för kajaker, segeljollar och fritidsbåtar och det finns också ett mycket begränsat antal platser för trailers med båt och trailers utan båt. Vi har ett båtskjul med ett fåtal platser. Dessa är endast till för reparationsarbeten och ansökan om plats här mailas till ÅBS. De olika avgifterna hittar du här.

Plats i kön avgörs av när du blev medlem i ÅBS dvs ditt medlemsnummer är din köplatsbiljett. Vi har valt att prioritera sökande med längst tid som medlem.

Hamnplatserna som finns är de som fördelas. Vi flyttar inga bommar eller bygger om hamnen för att just din båt ska få plats. Likaså för varvsplats, där är det också upptagningsvagnen och rampen som har sina begränsningar. Övervägande delen av våra hamnplatser har en bredd mellan 2 – 2,9 meter. Detta gör att kötiden för bredare båtar vanligtvis blir längre jämfört med smalare båtar och därför är det svårt att ge exakt besked om hur lång väntetiden är vid ett givet tillfälle.

En sökande med lång tid som medlem kan anmäla sig i kön när som helst och genom sitt tidiga medlemskap komma långt fram i kön.