Hamnen är avsedd för båtar med en storlek understigande 12 m eller 4 m bredd samt en maximal vikt av 8 ton. Som medlem kan du ansöka om båtplats. Som medlem får du ha plats för en segel- eller motorbåt samt en segeljolle/kajak. 

Hamn-/varvsplats är objektsbunden och får bara nyttjas för en registrerad båt i ÅBS. På den årliga ÅBS-etiketten framgår vilken båt som är behörig att ligga på avsedd hamn-/varvsplats.
Hamn-/varvsplats får inte överlåtas eller utlånas. Sker detta kan hamn-/varvsplatsen förverkas.
ÅBS kan hyra ut hamnplats när den inte används av medlem. När hamnplatsen inte nyttjas under en längre tid skall anmälan göras till styrelsen.

Sommarvarv
Trailer parkering
Det finns ett begränsat antal platser för båttrailer under tiden 1 juni till och med 15 september. En förutsättning för att kunna få trailerplats är att båten har hamnplats. Trailern få vara max 2,5 m bred för att få plats. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.

Trailerbåt (båt på trailer)
Det finns ett begränsat antal platser för båttrailer under tiden 1 juni till och med 15 september. Trailern få vara max 2,5 m bred och båtstorleken är maximerad till 6 meter. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.

Hamn-/varvsplatserna som finns är de som fördelas. Vi flyttar inga bommar eller bygger om hamnen för att just din båt ska få plats. Likaså för varvsplats, där är det också upptagningsvagnen och rampen som har sina begränsningar. Övervägande delen av våra hamnplatser har en bredd mellan 2 – 2,9 meter. Detta gör att kötiden för bredare båtar vanligtvis blir längre jämfört med smalare båtar och därför är det svårt att ge exakt besked om hur lång väntetiden är vid ett givet tillfälle.

I ÅBS är vi aktsamma om våra bryggor och varandras båtar. Tänk på att dålig förtöjning eller avsaknad av fendrar kan skada din båtgranne. Båt skall förtöjas med två fjäderförsedda tampar mot brygga samt två tampar mot stolpar eller y-bommar. Förtöjningsgodset skall vara väl dimensionerat och av god kvalitet. Det är också viktigt att båten är väl uppsträckt och centrerad.

Båt skall hållas länsad och i välvårdat skick. Tänk på att några dagars kraftigt regnande ger mycket vatten i en öppen båt.

För att fendra av mot din båtgranne behövs minst tre rejäla fendrar på varje sida för båtar över 6 meter. Kortare båtar skall ha minst två på varje sida.

Upptäcks brister i förtöjningen som kan äventyra säkerheten i hamnen kan det på båtägarens bekostnad och utan dennes hörande vidtagas åtgärder som t. ex. komplettering av förtöjning eller flyttning av båten.

På hösten i samband med torrsättning skall varje båtägare av säkerhetsskäl ta bort sitt förtöjningsgods från bryggorna.

Före upptagning skall också s.k. ledlinor (”gubblinor”) mellan stolpar och brygga tas bort. Dessa får inte läggas ut förrän efter sjösättning då dessa hindrar torr- och sjösättningsansvarig (Ålstens Marinteknik) vid bogseringen av båtarna.