Mastskjulet och  masthyllorna på 200-bryggan

För medlemmar finns det förvaring av master.

–  Mastskjulet och masthyllorna utomhus längs med 200-bryggan är enbart avsett för förvaring
av master, bommar och spirbommar.

–  I ena bortre hörnet i mastskjulet finns en liten verkstadsbänk för enklare egna arbeten på mast
och rigg.

–  Allt som är inlagt i mastskjulet och lagt på masthyllorna utomhus längs med 200-bryggan skall vara
tydligt uppmärkt med ägarens namn och telefonnummer

Inne i mastskjulet förvaras hela året när de ej används:
• ÅBS maststege (för att ta sig upp första biten från bryggan upp i kranen)
• ÅBS mastvagn
• ÅBS mastbockar
• ÅBS lyftsling (grönt) till kroken i mastkranen

För det som enligt ovan är inlagt i mastskjulet gäller:
–  Master skall vara avklädda vantspridare och annat utstickande, löst/relativt lätt borttagbart från
masten.
Kvarsittande vant (utan spridare) och fall skall vara tätt uppsurrat längs med och till
masten.
Kvarsittande förstagsprofil och rulle skall vara tätt uppsurrat längs med och till masten,
i det fall profilen inte är helt lösgjord från masten.

–  Med masters, bommars och spirbommars totala maxlängder avses från yttersta spets i ena
ändan till det som sticker ut längst i andra ändan på det sätt som mast och bom avses att läggas in
i och förvaras i facket.

Så här fördelar vi utrymmet i mastskjulet:

   • Gång 1, vänster och höger sida
      För master och bommar med totallängder mellan 13,5 och 15,8 meter
I den här gången inomhusförvaras alltså de längsta masterna.
Av dessa läggs de kortaste och därmed oftast lättaste i de översta facken medan de längsta
och troligen tyngsta får plats i de nedre facken.

   • Gång 2, vänster och höger sida
För master och bommar med totallängder mellan 11,0 och 13,5 meter
Av dessa läggs de kortaste och därmed oftast lättaste i de översta facken medan de längsta
och troligen tyngsta får plats i de nedre facken.

   • Gång 3, vänster sida
För master och bommar med totallängder mellan 4,0 och 13,5 meter
Av dessa läggs de kortaste och därmed oftast lättaste i de översta facken medan de längsta
och troligen tyngsta får plats i de nedre facken.

   • Gång 3, höger sida
På denna sida har jolleseglarna prioritet att få lägga sina master med seglen
upprullade kring masten.

   • Bakre kortväggen, övre delen
Korta master och bommar med totallängd max 4,5 meter

   • Bakre kortväggen, nedre delen
Korta master och bommar med totallängd max 3,5 meter

För det som är upplagt på masthyllorna utomhus längs med 200-bryggan gäller:
–  Dessa hyllor är avsedda för de alltför långa master som ej går in i mastskjulet.
Finns plats härutöver på masthyllorna utomhus är detta utrymme därefter tillgängligt för alla
medlemmars övriga master och bommar.

Sommarförvaring i mastskjulet (1 juni-15 september)

Mindre, lätta båttillbehör får under ovan angiven sommartid tillfälligt förvaras här.

Båttäckningsmaterial som stöttor, täckställningsdelar, presseningar, presseningstyngder, stegar, bockar, m.m. får ej förvaras i mastskjulet utan skall läggas i båtskjulets fack 1 och 2 (räknat från varvsgrinden).