Nyheter

NYHETSBREV

NYHETSBREV JUNI 2021

Sjösättningen är klar och hamnen är återigen fullbelagd med drygt 300 båtar. I år har vi nöjet att ha fler nya hamnliggare än vanligt då några båtägare valt att inte uppfylla kravet på sanerade båtbottnar och istället sagt upp sin hamnplats.
Den 3 juni städades varvet av ett stort antal medlemmar så att det återigen ser snyggt och prydligt ut. Blomkrukorna är nu på plats och vi kan nu alla se fram emot en skön sommar med sol, båt, bad och värme.

Bastun
Bastun har blivit en succé och gett många positiva gensvar. För närvarande tvingas vi hålla bastun stängd p.g.a. en läckande avloppsledning vid Höglandet (se hemsidan och nedan). I dagsläget skulle den varit fullbokad två veckor framöver. Vissa uppstartsproblem har det varit men vi korrigerar och justerar så snart det dyker upp. Bokning sker i Gula Huset och där finns boknings- och ordningsregler. Bastun startar ca en timme innan passet börjar, så när du kommer ner är det varmt och skönt redan. Du hittar mer information om bastun på hemsidan.

Bad i området avrådes
I början av juni gick en avloppsledning vid Höglandet (Djävulsklipporna) sönder och ett mycket stort utsläpp skedde. Arbete pågår för att reparera skadan och det kommer enligt uppgift pågå under hela juni månad. Utsläppet kräver en stor arbetsinsats och innebär ett omfattande saneringsarbete vilket gör att Stockholm Vatten och Avlopp avråder från bad i vårt område tillsvidare. Hemsidan uppdateras så snart det är badbart igen och då öppnas bastun för bastubad.

Rensning bland segeljollar och kajaker
I höst kommer vi göra en rensning bland segeljollar och kajaker på varvsområdet. De som betalt sin årsavgift i tid har erhållit en märklapp. Se till att den sitter synligt markerad på segeljollen/kajaken eller att det finns någon annan märkning med namn och telefonnummer.
De jollar och kajaker som per sista augusti 2021 inte är märkta kommer vi avlägsna därifrån och anmäla till Polisen som hittegods enligt Lagen om hittegods. Vet du om att du har en segeljolle eller kajak som inte ligger på en betald plats ber vi dig att snarast avlägsna den därifrån, alternativt ansök om plats via Mina Sidor snarast.

Onsdagsseglingarna
Laserseglarna som tidigare träningsseglat under pandemin har nu äntligen kunnat återuppta kappseglingar. En stor samling seglare möts på några eftermiddagar i veckorna och seglar sen ut på Mälaren i vattnet mellan Ålsten och Mälarhöjden. Är du intresserad men inte har en Laser så är du alltid välkommen ner och prata med någon av seglarna.

Hemsidan
Hemsidan har fått ett lite ändrat utseende och utökat innehåll som förhoppningsvis ska göra det lättare att hitta det som eftersöks. Nu finns bl.a. en sökfunktion som ska underlätta att hitta rätt information. Den uppdateras och kompletteras löpande med mer information för att få den så komplett som möjligt. Synpunkter på saknade uppgifter m.m. mottages tacksamt med ett mail till info@alstens.nu

Mina Sidor
Har du inte loggat in på Mina Sidor så gör det för att se över dina kontaktuppgifter m.m. Det är en del av ett administrativt system som utvecklats av Svenska Båtunionen och som vi använder oss av. Enklast är att gå in på vår egen hemsida och klicka på länken Mina Sidor. Logga in med de uppgifter du fått tidigare. Du kan läsa mer om hur du gör och vad du kan finna där under fliken Mina Sidor. Har du glömt ditt lösenord får du ett nytt under Glömt lösenord på inloggningssidan. Arbetsplikt, nattvakt och Gula Huset bokar du via Mina Sidor och då får du en påminnelse innan aktiviteten sker.

Nytt tak på mastskjulet
Äntligen kommer mastskjulet få ett nytt tak så det inte regnar in och skadar byggnader och det som förvaras därinne. Vi fick skjuta upp detta p.g.a. covid-19 förra året men nu kommer det bli utfört. Vi beklagar de eventuella störningar det kan medföra runt byggnaden och då framför allt den populära sol- och rastbänken på framsidan.

Diverse ”pekpinnar” och råd

  • Bad i hamnbassängen är inte tillåtet och det gäller särskilt vid inloppet mellan pontonen och 400-bryggan (där scouterna har båtar). Ser ni badare där, framför allt ungdomar, så upplys dem om detta. Det är för deras egen säkerhet för det är svårt för båtförare att se badande, framför allt där det inte förväntas. Detsamma gäller vid bad från Pontonens utsida.
  • De räddningsstegar som finns på Pontonen är räddningsstegar och inte avsedda som badstegar. Det finns kättingar och vattenledningar som lätt skadar/skadas vid annan användning.
  • Kolla dina förtöjningar och fendrar med jämna mellanrum så varken din egen eller grannens båt riskerar att bli skadad.
  • Anmäl dig till nattvakt, det är det absolut mest effektiva medlet mot inbrott eller skadegörelse i våra båtar och i hamnen. Gör det via Mina Sidor. För närvarande har vi inte noterat stölder i hamnen i år.
  • Kolla dina elanslutningar och elsladdar. Se El under fliken Säkerhet och Miljö på hemsidan för mer information om vad som gäller vid elanslutning i hamnen.
  • Ser du någon som förtöjt på utsidan av Pontonen så avråd dem från detta. Bryggan är inte avsedd för detta och svall från passerande riskerar att framför allt skada båten mycket illa.

Ordförande har ordet
Ordförande befinner sig på längre segling på västkusten och i Norge och hälsar att hon önskar att alla nyttjar sina båtar och får njuta av en skön sommar.

NYHETSBREV APRIL 2021

Anmälan nattvakt
Gå gärna in och boka nattvaktspass. Bokning sker i medlemsregistret BAS som du når via hemsidan. Det är nu du kan välja en tid som passar dig bäst. Det är dessutom ljusa kvällar med fågelkvitter.

Ny rutin för nattvakt
Från och med i år använder du din nyckeltagg för att registrera vaktrundorna. Inga papper behöver lämnas till kansliet.D u använder din nyckeltagg för att registrera dina vaktrundor vid Nattvaktstornet, Gula Huset samt Grindstugan. Vid ankomst görs första vaktrundan omgående. Den första rundan blippar du i följande ordning, Nattvaktstornet, Gula Huset samt Grindstugan. De därefter följande vaktrundorna påbörjas senast en timme efter föregående. Rundorna genomförs oregelbundet både avseende tid o väg. Vid varje rond kontrolleras grindar och dörrar och att belysning fungerar. Titta på båtarna och förtöjningar vid rundan, se särskilt på de öppna båtarna, speciellt vid regn så att de inte ligger för djupt och behöver ösas. Om någon båt riskerar att skadas på något sätt så meddela ägaren. Anmärkningar görs i loggboken i Nattvaktstornet. Denna rutin samt allmän information om genomförande av nattvakt finns i Nattvaktstornet.

Nyckeltaggar
Med anledning av att nattvakten registreras med nyckeltaggen är det extra viktigt att du vet vilka nyckeltaggar du har att de inte lånas ut och att förkomna nyckeltaggar anmäls till styrelsen så att de kan spärras. Kontrollera gärna de nyckeltaggar du har så att de fungerar. Styrelsen har spärrat en del nyckeltaggar där det är oklart vem som har dem.

Märklappar
Alla båtar med hamnplats, alla jollar, kajaker, trailerbåtar och trailrar på land ska ha en märklapp (klisterlapp) där bland annat platsnummer framgår. ÅMT sätter på lapparna på de båtar som de sjösätter. Ni andra bör ha fått era lappar skickade på posten. Sätt dem så att det går att kontrollerade att rätt båt ligger på rätt plats.

Inför sjösättning
Nu har sjösättningen börjat. Ha koll på sjösättningsdatum för den sektion där din båt ligger. Det finns information på anslagstavlan vid Grindstugan och finns även på hemsidan. Båten ska vara klar vid inledningen av den vecka som anges. Tänk även på att inte ställa bilen i vägen för ÅMT.

Arbetsplikt
Det finns fortfarande platser till arbetsplikten den 28 april. Bokning sker i medlemsregistret BAS som du når via hemsidan.

Hamnläggning/kö/båtbyte
I hamnen har vi plats för ca 280 båtar och nu i slutet av april har vi fördelat de allra flesta hamnplatserna inför kommande sommarsäsong. Ett normalt år fördelar vi ca 15 platser, i år med krav på bottendeklaration har det blivit några fler, lite drygt 20 nylagda hamnplatser. Fördelning av lediga platser sker efter hur länge den köande har varit medlem men också att det finns en passande plats för båten. Viktigt att du som funderar på att byta till en större båt först ställer dig i byteskön och försäkrar dig om att det finns en större plats.

Bastun
Bastun är redo för användning och bokas via en digital bokningstavla inne i Gula Huset med din nyckeltagg. På bokningstavlan och i bastun finns boknings- och ordningsregler att läsa.

Ny styrelseledamot, Patrik Huldt
Jag är född och uppväxt i Stockholm och flyttade till Bromma 1985 då min hustru växt upp i Smedslätten. Båtlivet började tidigt, redan i början av 60-talet startade min seglingskarriär med en Stjärnbåt som sedan var med både på seglarläger och i sjövärnskåren. Därefter har jag bankappseglat med 606, Express och även havskappseglat. 1983 köpte familjen en Albin Cumulus som användes flitigt 25 år och som låg på Bergviksvarvet. 2008 bytte vi till en Hunter 356 och gick då med i Ålstens Båtsällskap och där vi 2018 fick hamn- och varvsplats. Även om båt och båtliv är ett stort intresse så finns även golf och Båstad med i mina sommaraktiviteter. Därför finns golfbagen med ombord numera.

Ordförande har ordet
Jag är så glad över att det digitala årsmötet fungerade bra. Alla deltagare fick dessutom beröm av Christel som var moderator för att ni hade mikrofonerna avstängda när ni inte skulle ha ordet. Vi har två nya i styrelsen, Patrik Huldt och Magnus Skoog. De är så välkomna och Patriks presentation finns i detta nyhetsbrev. Nu väntar en härlig tid. Hela båtsäsongen ligger i startgroparna. För en del av er krävs en hel del arbete för att få ordning på era båtbottnar. Jag vet eftersom jag har gjort det ett tidigare år. Det är som med morgondopp, otroligt skönt efteråt. Ta inte med er stress och prestige på sjön. Ta det lugnt och njut. Är du inte så van så låt saker ta tid och planera vad du ska göra i god tid. Har du varit på sjön i hela ditt liv kan du i stället för att bli irriterad försöka hjälpa till och ha tålamod. Oavsett hur erfarna vi är kan vi hamna i nya och ovana situationer.

NYHETSBREV MARS 2021

Årsmötet
Som ni har sett i kallelsen till årsmötet kommer det att genomföras helt digitalt. De som vill delta måste anmäla sig senast den 18 mars till info@alstensbs.nu
Länk till mötet och möjlighet till utbildning i att mötas via Zoom får ni när vi mottagit anmälan om deltagande.

Överblivna stegar, täckmaterial och jollar
Det har skett en rensning i utrymmet för täckmaterial. Överblivna stegar har satts in i grindstugan. Saknar någon en stege kan kontakt tas med styrelsen. Övrigt material ligger vid sidan av skjulet mot stora grinden. Är det något du ska behålla måste du ta hand om det. 
De jollar i jollestället som inte har varit märkta har också lagts vid sidan av skjulet.  Är det någon som ska behålla sin omärkta jolle måste du ta hand om den.  Sanering av giftig bottenfärg
Ni är många som har angivit att ni ska sanera er båtbotten innan sjösättning. Planera arbetet i god tid. Det kommer att finnas andra medlemmar som tvättar eller målar sina båtar. Visa stor hänsyn till dessa.
De av er som anlitar andra för arbetet måste vara mycket tydliga med vad som gäller. Båtägaren ansvarar för att anlitad utförare vet vad som gäller och följer reglerna.
Vid all sanering är det mycket viktigt att säkerställa att giftiga partiklar inte släpps ut i luften eller på marken och att inte utsätta sig själv eller andra för skadliga partiklar. Det gäller alltså att täcka in båten på både sidor och mot marken. Transportstyrelsen skriver bland annat följande.
De vanligaste metoderna för att ta bort båtbottenfärg är skrapning och slipning. Oavsett vilken metod man använder så är det viktigt att skydda den omgivande miljön och andra människor i närheten. Det är också viktigt att den som utför arbetet skyddar sig själv, t.ex. genom att använda täckande kläder, handskar och andningsskydd. Färgresterna och slipdammet räknas som farligt avfall. Samla därför upp det och lämna in det till närmaste återvinningscentral. Byt också arbetskläder på plats så snart du är klar. Läs mer på Transportstyrelsens broschyr ”Giftfri båtbotten – så här gör du” 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/slipning-batbotten.pdf
Observera att skrap- och slipdamm, trasor, presenningar och annat som använts vid saneringen INTE ska slängas på varvet. Det ska tas med till en återvinningsstation och slängas som farligt avfall.

Bastun
Styrelsen kan nu med glädje meddela att bastun är redo för användning. Bastun bokas via en digital bokningstavla i Gula Huset med medlemmens nyckeltagg. På bokningstavlan finns boknings- och ordningsregler att läsa (finns även i bastun). Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant. Observera att duschen i bastun ej ännu går att använda. Dusch finns uppe vid toaletterna. Synpunkter kring allt som rör bastun emottages tacksamt till info@alstensbs.nu
Sjösättning
Våren känns långt borta men rätt som det är kommer den. Sjösättningen börjar den 6 april. Ha koll på sjösättningsdatum för den sektion där din båt ligger. Det finns information på anslagstavlan vid grindstugan och på hemsidan. Båten ska vara klar vid inledningen av den vecka som anges.  
Tänk även på att inte ställa bilen i vägen för ÅMT. 

Arbetsplikt
Nästa arbetspliktstillfälle är planerat till den 28 april. Då ska stranden rensas. Anmälan sker via BAS-systemet.
Det finns även möjlighet för några medlemmar att utföra arbetsplikt genom att skrapa rent botten på ÅBS hamnekor. De som är intresserade kan ta kontakt med styrelsen via mail till info@alstensbs.nu.  

Ordförande har ordet
Nu har det varit busväder igen. Glöm inte att se till din täckning så att den inte har skadats. Vi är ju ingen marina utan måste själva titta till våra båtar. 
Årsmötet blir digitalt. Jag erkänner att det får mig att bli lite nervös. Kommer allt att fungera? Tänk om det blir totalhaveri. Styrelsen kommer att göra så gott vi kan. Det kan inte bli som det brukar men det kan bli bra ändå.
Visa hänsyn. Jag hoppas att vi alla tar hänsyn till varandra. Den som tvättar sin båt måste ta hänsyn till om grannen putsar eller målar. Den som slipar sin båt måste ta hänsyn till både andra och miljön. Vi behöver alla hålla corona-avstånd. Det hindrar inte att vi kan sitta på bänken mot mastskjulet med solen i ansiktet.
Ett tips. Nu när de flesta handlar på nätet är det viktigt att kontrollera sin beställning en sista gång innan man klickar på beställ. Min egen båt kommer att ha blå botten i stället för svart efter skepparens något snabba tryckning, men det går det med.

NYHETSBREV DECEMBER 2020

Förtöjningsmaterial
När båten har tagits upp är det bra att ta hem förtöjningsmaterial och eventuella ”gubblinor”. Linorna mår bättre av att få torka upp och de blir mycket trevligare att använda nästa säsong. Det kan även vara så att bommar byts ut under vintern och då är det risk att fjädrar och linor försvinner. Det finns en hamneka för er som behöver ro ut till pålarna.  

Aktuella uppgifter i BAS-systemet
Det är bra om ni går in och kontrollerar att rätt mail, telefon och adress är registrerat.  

Bastu
Som flera av er troligtvis sett har bastun kommit. Just nu är det full fart med målning, el- och vattendragning. Även lås- och bokningssystem ska installeras.

Presentation av Calle Leinar
Vid årsmötet valdes två nya medlemmar in i styrelsen. Calle Leinar valdes in som suppleant och nedan kommer hans egen presentation.
Medlem i styrelsen sedan 2020, medlem i ÅBS sedan 1983. Född och uppväxt i Söderköping, Östergötland. Mina somrar tillbringade jag i Arkösund på Vikbolandet där jag bl. a åkte motorbåt och seglade  Blixtjolle. Flyttade till Bromma 1970, blev delägare i den Engelska kuttern Lord Nelson och seglade runt Östersjön, Danska öarna och på Västkusten. ”Lorden” hade hemma hamn i Äppelviken. Därefter blev jag delägare tillsamman med min syster i en Tore Holm ritad Östersjö 8:a  som låg på  Bergvik och var medlem i SSS. 1984 köpte jag och min fru Margit en Linjett 32a som heter INA och med den har vi seglat  1-2 månader varje sommar tillsammans med våra  två barn.  

Såld båt eller liknande
Det är tyvärr många som inte anmäler när en båt säljs. Detta påverkar både kö och fakturering och leder därför till merarbete både för styrelsen och medlemmen. Även Ålstens Marinteknik behöver aktuella uppgifter annars väntar de i onödan på båtar som inte kommer till upptagning. Vi ber därför dem som säljer sin båt eller som av andra skäl inte kommer att utnyttja sin plats ett år att höra av sig till styrelsen.  

Båtbotten
Nu har formulären om båtbotten skickats ut. Styrelsen vill tacka alla de som har lämnat in sina deklarationer. Påminnelse har gått ut till övriga. Information om vad som gäller är bifogat deklarationsutskicket.
De av er som tänkt skrapa/slipa bort giftfärgen eller måla över med spärrfärg kan meddela det i mailet när ni skickar in deklarationen. Då slipper ni få ytterligare påminnelser och styrelsen vet vilka som ska följas upp.  

Ordförande har ordet
Bamse har sagt, när man är stark måste man vara snäll. Detta skulle kunna utökas till, när man är stor eller snabb måste man också vara snäll. Det räcker inte att bara kunna väjningsreglerna. Man måste förstå att när en stor och/eller snabb båt kör för nära en annan båt kan det uppstå problem. Samma sak om andra båtar inte är säkra på att de har uppmärksammats. Osäkerheten om föraren är uppmärksam eller inte kan leda till att man i den andra båten inte handlar som tänkt. Svallen kan ge en okontrollerad gipp. Det kan uppstå oväntade girar. En kajak kan slå runt. Koppla ur autopiloten eller knappa in en tydlig kursändring så att du girar tydligt. 
Ett skräckexempel var den 88 fots motorbåt vi mötte i en smal passage i båtsportsleden söder om Västra Stendörren. Båten kördes i god fart och drog ofantlig sjö. På flybridge satt två herrar stirrande stint framåt. Efter att vi och övriga båtar fått ordning på segel, sjökort, grynnor och säkert en och annan kaffekopp återgick vi till lugnet. Senare visade det sig att de troligtvis varit mycket irriterade. De hade samma dag förbjudits att fortsätta i Göta Kanal eftersom de inte hörsammade slussvakternas instruktioner. Att följa instruktioner, anpassa fart och välja farleden och inte den smala båtsportsleden hade troligen lett till att alla varit nöjda och glada. Jo, jag erkänner att jag kände en viss skadeglädje.
När jag skriver det här blåser det ordentligt. Glöm inte bort era båtar fast de står på land. Både blåst och snö kan ställa till det vad gäller våra båtars täckningar. Eftersom det fortfarande finns så kallade pirathamnar i västerort är det bra om ni tar hem bränsledunkar och annat lättåtkomligt.  
Det känns rätt långt borta men jag vill passa på att önska er alla en god jul och hoppas att ni tar hand om er.

Nyhetsbrev september 2020

Båttrailer på varvsplanen

Nu börjar snart höstens upptagning. Det är därför viktigt att alla båttrailrar är borta till den 15 september. OBS! Om vi blir tvungna att hantera/flytta er trailer, kommer vi debitera er kostnaden. Även om du inte tror att just din trailer står i vägen måste den vara borta. ÅMT arbetar inom hela varvsområdet och behöver svängrum för att upptagningen ska gå smidigt och säkert. 

Arbetsplikt

Den 22 september är det tänkt att ha ett arbetspliktstillfälle. Ett tillfälle att komma ut efter att ha suttit hemma och arbetat kanske. Det uppskattas att ni ställer upp.

Nattvakt

Det finns nattvaktspass att boka. En eloge till alla er som går nattvakt.

Överblivna master

Som tidigare har informerats om har under sommaren en utrensning skett i mastskjulet. Det ligger nu några master och en del annat utanför skjulet. Är det någon medlem som har en mast som inte står på båten är det bra om ni tar en titt så vi inte gör oss av med någon mast av misstag. Master utan ägare kommer att fraktas bort. 

Är det någon medlem som ser en möjlig flaggstång eller något annat användningsområde så ta kontakt med styrelsen.

Laddning av elbilar

Efter frågor från medlemmar vill styrelsen göra klart att det inte är tillåtet att ladda sin elbil på ÅBS område.

Båtbotten

Styrelsen kommer under hösten att skicka ut ett formulär gällande båtbotten. Samtliga medlemmar med hamn- eller varvsplats måste fylla i formuläret och lämna in det underskrivet. Detta beror på att Stockholms stad inte tillåter båtar med biocidfärg (giftfärg) att ha hamnplats i Mälaren från och med 2021. Stockholms stad tillåter inte heller att båtar med biocidfärg tvättas på varvsområdet. ÅBS behöver därför veta vad varje båt har på sin botten.

Kortfattat gäller följande.

Båtar med hamnplats i Mälaren får inte ha biocidfärg på botten. Undantaget är träbåtar men dessa får inte målas med ny biocidfärg.

Båtar med biocidfärg får inte tvättas eller spolas på varvsområdet.

Stockholms stad har inte förbjudit möjligheten att måla över biocidfärg med så kallad spärrfärg men de rekommenderar det inte. Enligt Stockholms stad är det den som målar spärrfärg som ska kunna bevisa att det inte medför negativa effekter på människa eller miljö, hänvisning görs till miljöbalken.  

Stockholms stad har under 2019 kommit med rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. Värdena anges till ≥ 100 µg/cm² för tenn och ≥ 1000 µg/cm² för koppar. 

Styrelsen har frågat vad som gäller båtar som vid mätning visat värden under de rådgivande referensvärden som finns. Svaret är att båtar som vid XRF-mätning ligger under det rådgivande referensvärdet får ha hemmahamn i Mälaren. Det är viktigt att inte bara titta på medelvärdet av mätningen. Finns höga halter på vissa av mätpunkterna måste dessa delar saneras.  

Svaret betyder att de av er som lät mäta er båtbotten våren 2019 bör ta fram resultatet för er båt. 

Ordförande har ordet

Jag tror att alla kommer att komma ihåg denna sommar. De flesta har fått ändra sina planer mer eller mindre. Förhoppningsvis har alla haft en bra sommar trots omständigheterna. Själv blev det en lång seglats till både Höga kusten och Bohuslän. Jag lämnade båten på Orust för lite omvårdnad vi inte själva klarar av och ska hämta den nästa sommar. Det blir första vintern under hela mitt liv som inte jag eller tidigare mina föräldrar har en båt på ÅBS. Jag får titta till alla andra båtar efter snö och vinterstormar i stället.  

När det gäller bottenfrågan har vi kommit till vägs ände. Stockholms stad har inte ändrat sig och har inte heller förlängt tidpunkten för när båtbotten ska vara sanerad för de med hamnplats i Mälaren. Styrelsen måste självklart följa de bestämmelserna. Min egen båtbotten som endast har epoxy hade ordentligt med grönt ”skägg” efter turen till Höga kusten. Efter eget skrubbande samt slussande i Göta kanal var vi uppe i våra 6,2 knop igen. Det gick sakta nedåt under turen i Bohuslän. Hur det såg ut efter upptagning vet jag ännu inte. 

ÅBS Nyhetsbrev April 2020

ÅRSMÖTE
Som styrelsen har informerat om är årsmötet uppskjutet. Dels med tanke på att vi inte vill utsätta våra medlemmar, där många finns i riskgrupper, för risken att smittas. Dels ur ett demokratiperspektiv då många medlemmar i riskgrupper kan vilja närvara men inte ska enligt myndigheternas uppmaningar. Svenska Båtunionen stöder båtklubbarna i sina beslut att skjuta upp årsmöten.
Vårt första mål var att kunna hålla det innan sommaren. Det förstår vi nu inte är möjligt. Styrelsen ska inte frångå våra myndigheters uppmaningar.
I höst kan vi förhoppningsvis genomföra årsmötet på vanligt sätt. Annars får vi försöka lösa det med tekniska hjälpmedel.

SJÖSÄTTNING
Sjösättningen har redan smugit igång. Viktigt att ni alla tittar på tavlan vid infarten för att se när just din sektion är i tur.

MÄRKETIKETTER
Du som har hamnplats ska ha en från bryggan läsbar märketikett på båten. De båtar som sjösätts av ÅMT får märketiketten ditsatt av ÅMT. Ni andra har fått den hemskickad. Glöm inte att sätta den på båten.

MILJÖTIPS FÖR BÅTÄGARE
Stockholms miljöförvaltning har tagit fram en ny hemsida för båtägare.
https://start.stockholm/batliv/

NÅGOT NYTT OM SPÄRRFÄRGER
Med spärrfärg menas färg att måla över giftig bottenfärg.
Stockholms miljöförvaltning har tydliggjort vad som är viktigt att tänka på avseende spärrfärger för fritidsbåtsskrov.
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/

HUR LÄNGE MÅSTE MAN VÄNTA PÅ BÅTPLATS
Tyvärr har vi flera års kötid, 7-9 år beroende på båtstorlek. Det finns inte så många stora platser så där kan väntan bli längre. Du köar på ditt medlemsnummer dvs det datum du blev medlem. När du har köpt eller är nära att köpa båt kan du sedan ställa dig i kö genom att logga in i medlemssystemet BAS. Under fliken ”Kö” registrerar du båtens fabrikat och mått samt vilken typ av plats du önskar.

ARBETSPLIKT
Trots coronatider är vår avsikt att genomföra ett arbetspliktstillfälle den 22 april. Det är stranden som ska städas och rensas. Förhoppningsvis är kommunen klar och har forslat bort de träd som sågats ner.

NATTVAKTSPASS
Det går att boka nattvaktspass för er som vill planera framåt.

6 JUNI
Det är bara att kapitulera för corona. I år blir det ingen fest 6 juni. Tråkigt med klokt. Precis som med årsmötet kan inte styrelsen frångå våra myndigheters uppmaningar.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ja vad ska man säga. Inte mycket är som vanligt. Många planer har fått ändras, både stora och små.
När det gäller årsmötet har jag fått några funderingar om att hålla årsmötet utomhus på varvet när båtarna har sjösatts. Min personliga uppfattning är att det inte är en bra idé. Ett årsmöte inom snar framtid, även om det hålls utomhus, skulle utestänga ett stort antal medlemmar som antingen är 70+ eller tillhör någon annan riskgrupp. Dessa skulle inte få möjlighet att delta i diskussioner på ett rättvist sätt. ÅBS är till för alla och det känns därför inte rätt. Jag tror dessutom att det kan komma hårdare restriktioner om folksamlingar. Låt oss ta det lugnt.
Har vi tur är hösten tillbaka till någon slags normalitet. En idé är att vi då kan ha ett årsmöte utomhus där vi avslutar med någon slags höstfest.
Själv var planen att besöka Polen, Tyskland och Danmark i sommar. Det känns just nu långt borta. Jag har aldrig haft någon längtan att segla norrut. Jag förvånade därför mig själv när jag sa till maken att vi kanske skulle satsa på att runda Sveriges nordligaste sjömärke i stället. Det kan bli roligt. Jag trodde inte att Göta Kanal var något för mig. Nu har vi gått kanalen tre gånger och tycker det är fantastiskt. Just nu känns det som om vad som helst blir bra bara vi kommer ut på sjön.
Slutligen vill jag bara säga att jag hoppas att så många som möjligt av er mår bra och att ni gör ert bästa för att nära och kära ska göra detsamma.
En sak är i alla fall säkert. Våren kommer, den är bara lite sen ibland.