Nyheter

NYHETSBREV DECEMBER 2020

Förtöjningsmaterial
När båten har tagits upp är det bra att ta hem förtöjningsmaterial och eventuella ”gubblinor”. Linorna mår bättre av att få torka upp och de blir mycket trevligare att använda nästa säsong. Det kan även vara så att bommar byts ut under vintern och då är det risk att fjädrar och linor försvinner. Det finns en hamneka för er som behöver ro ut till pålarna.  

Aktuella uppgifter i BAS-systemet
Det är bra om ni går in och kontrollerar att rätt mail, telefon och adress är registrerat.  

Bastu
Som flera av er troligtvis sett har bastun kommit. Just nu är det full fart med målning, el- och vattendragning. Även lås- och bokningssystem ska installeras.

Presentation av Calle Leinar
Vid årsmötet valdes två nya medlemmar in i styrelsen. Calle Leinar valdes in som suppleant och nedan kommer hans egen presentation.
Medlem i styrelsen sedan 2020, medlem i ÅBS sedan 1983. Född och uppväxt i Söderköping, Östergötland. Mina somrar tillbringade jag i Arkösund på Vikbolandet där jag bl. a åkte motorbåt och seglade  Blixtjolle. Flyttade till Bromma 1970, blev delägare i den Engelska kuttern Lord Nelson och seglade runt Östersjön, Danska öarna och på Västkusten. ”Lorden” hade hemma hamn i Äppelviken. Därefter blev jag delägare tillsamman med min syster i en Tore Holm ritad Östersjö 8:a  som låg på  Bergvik och var medlem i SSS. 1984 köpte jag och min fru Margit en Linjett 32a som heter INA och med den har vi seglat  1-2 månader varje sommar tillsammans med våra  två barn.  

Såld båt eller liknande
Det är tyvärr många som inte anmäler när en båt säljs. Detta påverkar både kö och fakturering och leder därför till merarbete både för styrelsen och medlemmen. Även Ålstens Marinteknik behöver aktuella uppgifter annars väntar de i onödan på båtar som inte kommer till upptagning. Vi ber därför dem som säljer sin båt eller som av andra skäl inte kommer att utnyttja sin plats ett år att höra av sig till styrelsen.  

Båtbotten
Nu har formulären om båtbotten skickats ut. Styrelsen vill tacka alla de som har lämnat in sina deklarationer. Påminnelse har gått ut till övriga. Information om vad som gäller är bifogat deklarationsutskicket.
De av er som tänkt skrapa/slipa bort giftfärgen eller måla över med spärrfärg kan meddela det i mailet när ni skickar in deklarationen. Då slipper ni få ytterligare påminnelser och styrelsen vet vilka som ska följas upp.  

Ordförande har ordet
Bamse har sagt, när man är stark måste man vara snäll. Detta skulle kunna utökas till, när man är stor eller snabb måste man också vara snäll. Det räcker inte att bara kunna väjningsreglerna. Man måste förstå att när en stor och/eller snabb båt kör för nära en annan båt kan det uppstå problem. Samma sak om andra båtar inte är säkra på att de har uppmärksammats. Osäkerheten om föraren är uppmärksam eller inte kan leda till att man i den andra båten inte handlar som tänkt. Svallen kan ge en okontrollerad gipp. Det kan uppstå oväntade girar. En kajak kan slå runt. Koppla ur autopiloten eller knappa in en tydlig kursändring så att du girar tydligt. 
Ett skräckexempel var den 88 fots motorbåt vi mötte i en smal passage i båtsportsleden söder om Västra Stendörren. Båten kördes i god fart och drog ofantlig sjö. På flybridge satt två herrar stirrande stint framåt. Efter att vi och övriga båtar fått ordning på segel, sjökort, grynnor och säkert en och annan kaffekopp återgick vi till lugnet. Senare visade det sig att de troligtvis varit mycket irriterade. De hade samma dag förbjudits att fortsätta i Göta Kanal eftersom de inte hörsammade slussvakternas instruktioner. Att följa instruktioner, anpassa fart och välja farleden och inte den smala båtsportsleden hade troligen lett till att alla varit nöjda och glada. Jo, jag erkänner att jag kände en viss skadeglädje.
När jag skriver det här blåser det ordentligt. Glöm inte bort era båtar fast de står på land. Både blåst och snö kan ställa till det vad gäller våra båtars täckningar. Eftersom det fortfarande finns så kallade pirathamnar i västerort är det bra om ni tar hem bränsledunkar och annat lättåtkomligt.  
Det känns rätt långt borta men jag vill passa på att önska er alla en god jul och hoppas att ni tar hand om er.

Nyhetsbrev september 2020

Båttrailer på varvsplanen

Nu börjar snart höstens upptagning. Det är därför viktigt att alla båttrailrar är borta till den 15 september. OBS! Om vi blir tvungna att hantera/flytta er trailer, kommer vi debitera er kostnaden. Även om du inte tror att just din trailer står i vägen måste den vara borta. ÅMT arbetar inom hela varvsområdet och behöver svängrum för att upptagningen ska gå smidigt och säkert. 

Arbetsplikt

Den 22 september är det tänkt att ha ett arbetspliktstillfälle. Ett tillfälle att komma ut efter att ha suttit hemma och arbetat kanske. Det uppskattas att ni ställer upp.

Nattvakt

Det finns nattvaktspass att boka. En eloge till alla er som går nattvakt.

Överblivna master

Som tidigare har informerats om har under sommaren en utrensning skett i mastskjulet. Det ligger nu några master och en del annat utanför skjulet. Är det någon medlem som har en mast som inte står på båten är det bra om ni tar en titt så vi inte gör oss av med någon mast av misstag. Master utan ägare kommer att fraktas bort. 

Är det någon medlem som ser en möjlig flaggstång eller något annat användningsområde så ta kontakt med styrelsen.

Laddning av elbilar

Efter frågor från medlemmar vill styrelsen göra klart att det inte är tillåtet att ladda sin elbil på ÅBS område.

Båtbotten

Styrelsen kommer under hösten att skicka ut ett formulär gällande båtbotten. Samtliga medlemmar med hamn- eller varvsplats måste fylla i formuläret och lämna in det underskrivet. Detta beror på att Stockholms stad inte tillåter båtar med biocidfärg (giftfärg) att ha hamnplats i Mälaren från och med 2021. Stockholms stad tillåter inte heller att båtar med biocidfärg tvättas på varvsområdet. ÅBS behöver därför veta vad varje båt har på sin botten.

Kortfattat gäller följande.

Båtar med hamnplats i Mälaren får inte ha biocidfärg på botten. Undantaget är träbåtar men dessa får inte målas med ny biocidfärg.

Båtar med biocidfärg får inte tvättas eller spolas på varvsområdet.

Stockholms stad har inte förbjudit möjligheten att måla över biocidfärg med så kallad spärrfärg men de rekommenderar det inte. Enligt Stockholms stad är det den som målar spärrfärg som ska kunna bevisa att det inte medför negativa effekter på människa eller miljö, hänvisning görs till miljöbalken.  

Stockholms stad har under 2019 kommit med rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. Värdena anges till ≥ 100 µg/cm² för tenn och ≥ 1000 µg/cm² för koppar. 

Styrelsen har frågat vad som gäller båtar som vid mätning visat värden under de rådgivande referensvärden som finns. Svaret är att båtar som vid XRF-mätning ligger under det rådgivande referensvärdet får ha hemmahamn i Mälaren. Det är viktigt att inte bara titta på medelvärdet av mätningen. Finns höga halter på vissa av mätpunkterna måste dessa delar saneras.  

Svaret betyder att de av er som lät mäta er båtbotten våren 2019 bör ta fram resultatet för er båt. 

Ordförande har ordet

Jag tror att alla kommer att komma ihåg denna sommar. De flesta har fått ändra sina planer mer eller mindre. Förhoppningsvis har alla haft en bra sommar trots omständigheterna. Själv blev det en lång seglats till både Höga kusten och Bohuslän. Jag lämnade båten på Orust för lite omvårdnad vi inte själva klarar av och ska hämta den nästa sommar. Det blir första vintern under hela mitt liv som inte jag eller tidigare mina föräldrar har en båt på ÅBS. Jag får titta till alla andra båtar efter snö och vinterstormar i stället.  

När det gäller bottenfrågan har vi kommit till vägs ände. Stockholms stad har inte ändrat sig och har inte heller förlängt tidpunkten för när båtbotten ska vara sanerad för de med hamnplats i Mälaren. Styrelsen måste självklart följa de bestämmelserna. Min egen båtbotten som endast har epoxy hade ordentligt med grönt ”skägg” efter turen till Höga kusten. Efter eget skrubbande samt slussande i Göta kanal var vi uppe i våra 6,2 knop igen. Det gick sakta nedåt under turen i Bohuslän. Hur det såg ut efter upptagning vet jag ännu inte. 

ÅBS Nyhetsbrev April 2020

ÅRSMÖTE
Som styrelsen har informerat om är årsmötet uppskjutet. Dels med tanke på att vi inte vill utsätta våra medlemmar, där många finns i riskgrupper, för risken att smittas. Dels ur ett demokratiperspektiv då många medlemmar i riskgrupper kan vilja närvara men inte ska enligt myndigheternas uppmaningar. Svenska Båtunionen stöder båtklubbarna i sina beslut att skjuta upp årsmöten.
Vårt första mål var att kunna hålla det innan sommaren. Det förstår vi nu inte är möjligt. Styrelsen ska inte frångå våra myndigheters uppmaningar.
I höst kan vi förhoppningsvis genomföra årsmötet på vanligt sätt. Annars får vi försöka lösa det med tekniska hjälpmedel.

SJÖSÄTTNING
Sjösättningen har redan smugit igång. Viktigt att ni alla tittar på tavlan vid infarten för att se när just din sektion är i tur.

MÄRKETIKETTER
Du som har hamnplats ska ha en från bryggan läsbar märketikett på båten. De båtar som sjösätts av ÅMT får märketiketten ditsatt av ÅMT. Ni andra har fått den hemskickad. Glöm inte att sätta den på båten.

MILJÖTIPS FÖR BÅTÄGARE
Stockholms miljöförvaltning har tagit fram en ny hemsida för båtägare.
https://start.stockholm/batliv/

NÅGOT NYTT OM SPÄRRFÄRGER
Med spärrfärg menas färg att måla över giftig bottenfärg.
Stockholms miljöförvaltning har tydliggjort vad som är viktigt att tänka på avseende spärrfärger för fritidsbåtsskrov.
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/

HUR LÄNGE MÅSTE MAN VÄNTA PÅ BÅTPLATS
Tyvärr har vi flera års kötid, 7-9 år beroende på båtstorlek. Det finns inte så många stora platser så där kan väntan bli längre. Du köar på ditt medlemsnummer dvs det datum du blev medlem. När du har köpt eller är nära att köpa båt kan du sedan ställa dig i kö genom att logga in i medlemssystemet BAS. Under fliken ”Kö” registrerar du båtens fabrikat och mått samt vilken typ av plats du önskar.

ARBETSPLIKT
Trots coronatider är vår avsikt att genomföra ett arbetspliktstillfälle den 22 april. Det är stranden som ska städas och rensas. Förhoppningsvis är kommunen klar och har forslat bort de träd som sågats ner.

NATTVAKTSPASS
Det går att boka nattvaktspass för er som vill planera framåt.

6 JUNI
Det är bara att kapitulera för corona. I år blir det ingen fest 6 juni. Tråkigt med klokt. Precis som med årsmötet kan inte styrelsen frångå våra myndigheters uppmaningar.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ja vad ska man säga. Inte mycket är som vanligt. Många planer har fått ändras, både stora och små.
När det gäller årsmötet har jag fått några funderingar om att hålla årsmötet utomhus på varvet när båtarna har sjösatts. Min personliga uppfattning är att det inte är en bra idé. Ett årsmöte inom snar framtid, även om det hålls utomhus, skulle utestänga ett stort antal medlemmar som antingen är 70+ eller tillhör någon annan riskgrupp. Dessa skulle inte få möjlighet att delta i diskussioner på ett rättvist sätt. ÅBS är till för alla och det känns därför inte rätt. Jag tror dessutom att det kan komma hårdare restriktioner om folksamlingar. Låt oss ta det lugnt.
Har vi tur är hösten tillbaka till någon slags normalitet. En idé är att vi då kan ha ett årsmöte utomhus där vi avslutar med någon slags höstfest.
Själv var planen att besöka Polen, Tyskland och Danmark i sommar. Det känns just nu långt borta. Jag har aldrig haft någon längtan att segla norrut. Jag förvånade därför mig själv när jag sa till maken att vi kanske skulle satsa på att runda Sveriges nordligaste sjömärke i stället. Det kan bli roligt. Jag trodde inte att Göta Kanal var något för mig. Nu har vi gått kanalen tre gånger och tycker det är fantastiskt. Just nu känns det som om vad som helst blir bra bara vi kommer ut på sjön.
Slutligen vill jag bara säga att jag hoppas att så många som möjligt av er mår bra och att ni gör ert bästa för att nära och kära ska göra detsamma.
En sak är i alla fall säkert. Våren kommer, den är bara lite sen ibland.

ÅLSTENS BÅTSÄLLSKAP JANUARI 2020

LOVA-BIDRAG
Hittills har medlemmar sökt och fått LOVA-bidrag för 17 båtar. Av båtarna är 8 Drakarnas, en eloge till dem.
Vi har möjlighet att få LOVA-bidrag för båtbottensanering fram till och med sjösättningen 2020.

SLÄPJOLLESTÄLL
Vi har ett nytt ställ för släpjollar. De jollar som nu ligger där måste märkas upp före 31 Januari 2020. Omärkta jollar kommer att slängas. Önskar du ha din släpjolle här behöver du ansöka om plats via medlemssystemet BAS.

NÅGOT NYTT OM SPÄRRFÄRGER
Med spärrfärg menas färg att måla över giftig bottenfärg.
Det är fortfarande så att vare sig Transportstyrelsen eller Stockholms kommun kan förbjuda spärrfärg men de rekommenderar det inte.

SE TILL ERA BÅTAR
Blåst har det redan gjort några gånger. Snön är på gång. Ta en tur ner till era båtar. De behöver lite tillsyn även på land. Om ni ändå tittar till er egen båt så snegla även hur grannbåtarna har det.

GIFTFRI BÅTBOTTEN I ÖSTERSJÖN, HUR GICK DET?
Ordförande är en av de som fått LOVA-bidrag. Botten skrapades ren från färg med färgborttagare och skrapa. Den gamla epoxin fick sitta kvar. Det var jobbigt men lätt att samla upp skrapet.
Sedan målades ett lager med Lefant Epoxiprimer. Vi avslutade med tre lager Lefant T-Coat.
Båten sjösattes i slutet av april och togs ut till sommarplats på Torö i slutet av maj. Semestersegling började den 26 juni och gick längs ostkusten, Bornholm, runt Rügen, Öresund upp till Göteborg och slutligen Göta kanal. Torö kom vi till den 10 augusti. Sedan tog vi in båten till Mälaren den 1 september.
Vid upptagningen fanns det tendenser till små havstulpaner men dessa släppte när man strök med handen. Hur det hade sett ut om vi hade väntat med att ta in båten till Mälaren vet vi inte.
Det vi kan se är att primern släppt längst ner på ena sidan av kölen. Gissningsvis var det för kallt på blyet när vi målade. När ÅMT högtryckspolade botten släppte det yttersta lagret T-Coat här och där. Målaren tror att han slarvade med slipningen mellan lagren. Vi är trots allt mycket nöjda.

VAD HÄNDER I GARAGET
En del av er har kanske sett att en ombyggnad görs av garaget. Det kommer att bli Drakanas kommande lokal. Vi vill erbjuda dem ett bättre alternativ i stället för den gamla vagnen.

TAMPAR PÅ BRYGGOR
Förtöjningstampar på bryggorna skall tas bort under vintern. Vänligen se till din hamnplats.

TÄCKNINGSFÖRRÅDET
Under februari månad kommer täckningsförrådet att städas och tömmas. Vänligen ta hand om eventuellt material som du har där annars kommer det att slängas.

GRINDARNA
För att undvika stölder kommer grindarna att vara stängda och låsta under perioden 2 December 2019 – 31 Mars 2020.

EL OCH UNDERHÅLLSLADDNING
Tänk på hur ni hanterar el på varvet. Det är inte tillåtet att ha skarvar liggande på marken så att de kan komma att ligga i vatten. Det förekommer på varvet, gå ner och kontrollera just din kabeldragning. Tänk på din båtgranne och ta bort din sladd från urtaget när du inte laddar. Vi har begränsat antal underhållsladdnings möjligheter och behöver samsas om dessa.

MASTKRANEN
Mastkranen har fått ny fin vire.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Troligtvis har alla ”nattat” sina båtar för vintern. Jag hoppas ni har haft precis så bra/spännande/rolig sommar som ni planerade. Själv har jag haft en rejäl seglats med besök i tre länder vilket också var planen. Däremot hade vi inte tänkt att fastna på Rügen med motorproblem. Som tur var gick det att lösa och resten av färden gick utan missöden. När vädret nu är mörkt och grått kan man passa på att planera kommande sommar.
ÅBS har varje sommar haft seglarskola. Det finns önskemål om att få fler att hjälpa till att driva den. Känner ni att ni kan bidra får ni gärna höra av er till styrelsen så ska vi förmedla kontakt.
Slutligen vill jag påminna om att vi är en ideell förening. Det betyder att det är vi medlemmar som driver klubben. Jag förstår och jag vill att ni säger till när ni ser något som inte fungerar. Det jag hoppas att ni förstår är att allt inte kan lösas direkt.
Nu är det bara kvar att önska en god fortsättning på 2020.

Nattvakt, Arbetsplikt samt Kustskepparen

HÖG TID ATT BOKA DITT NATTVAKTSPASS
Boka därför upp ditt pass nu på en gång. Du gör det via vårt medlemssystem BAS. Använd snabbinloggnings knappen.
HÖSTENS ARBETSPLIKTSTILLFÄLLEN
Första möjlighet till arbetsplikt är den 28 Augusti kl. 18-20. Det kommer finnas arbetsuppgifter av diverse typer. Slyröjning är en av dom. Anmälan via vårt medlemssystem BAS. Använd snabbinloggnings knappen.

Efterföljande datum är inplanerade till den 12 september kl. 18-20 samt den 12 oktober kl. 10-12. Anmälan gör du via medlemssystemet BAS.
UTBILDNING KUSTSKEPPAREN
Utbildning är inplanerad till den 28 september. Är du intresserad kontaktar du Morten Bendz på mail morten.bendz@gmail.com.