NYHETSBREV

NYHETSBREV JUNI 2021

Sjösättningen är klar och hamnen är återigen fullbelagd med drygt 300 båtar. I år har vi nöjet att ha fler nya hamnliggare än vanligt då några båtägare valt att inte uppfylla kravet på sanerade båtbottnar och istället sagt upp sin hamnplats.
Den 3 juni städades varvet av ett stort antal medlemmar så att det återigen ser snyggt och prydligt ut. Blomkrukorna är nu på plats och vi kan nu alla se fram emot en skön sommar med sol, båt, bad och värme.

Bastun
Bastun har blivit en succé och gett många positiva gensvar. För närvarande tvingas vi hålla bastun stängd p.g.a. en läckande avloppsledning vid Höglandet (se hemsidan och nedan). I dagsläget skulle den varit fullbokad två veckor framöver. Vissa uppstartsproblem har det varit men vi korrigerar och justerar så snart det dyker upp. Bokning sker i Gula Huset och där finns boknings- och ordningsregler. Bastun startar ca en timme innan passet börjar, så när du kommer ner är det varmt och skönt redan. Du hittar mer information om bastun på hemsidan.

Bad i området avrådes
I början av juni gick en avloppsledning vid Höglandet (Djävulsklipporna) sönder och ett mycket stort utsläpp skedde. Arbete pågår för att reparera skadan och det kommer enligt uppgift pågå under hela juni månad. Utsläppet kräver en stor arbetsinsats och innebär ett omfattande saneringsarbete vilket gör att Stockholm Vatten och Avlopp avråder från bad i vårt område tillsvidare. Hemsidan uppdateras så snart det är badbart igen och då öppnas bastun för bastubad.

Rensning bland segeljollar och kajaker
I höst kommer vi göra en rensning bland segeljollar och kajaker på varvsområdet. De som betalt sin årsavgift i tid har erhållit en märklapp. Se till att den sitter synligt markerad på segeljollen/kajaken eller att det finns någon annan märkning med namn och telefonnummer.
De jollar och kajaker som per sista augusti 2021 inte är märkta kommer vi avlägsna därifrån och anmäla till Polisen som hittegods enligt Lagen om hittegods. Vet du om att du har en segeljolle eller kajak som inte ligger på en betald plats ber vi dig att snarast avlägsna den därifrån, alternativt ansök om plats via Mina Sidor snarast.

Onsdagsseglingarna
Laserseglarna som tidigare träningsseglat under pandemin har nu äntligen kunnat återuppta kappseglingar. En stor samling seglare möts på några eftermiddagar i veckorna och seglar sen ut på Mälaren i vattnet mellan Ålsten och Mälarhöjden. Är du intresserad men inte har en Laser så är du alltid välkommen ner och prata med någon av seglarna.

Hemsidan
Hemsidan har fått ett lite ändrat utseende och utökat innehåll som förhoppningsvis ska göra det lättare att hitta det som eftersöks. Nu finns bl.a. en sökfunktion som ska underlätta att hitta rätt information. Den uppdateras och kompletteras löpande med mer information för att få den så komplett som möjligt. Synpunkter på saknade uppgifter m.m. mottages tacksamt med ett mail till info@alstens.nu

Mina Sidor
Har du inte loggat in på Mina Sidor så gör det för att se över dina kontaktuppgifter m.m. Det är en del av ett administrativt system som utvecklats av Svenska Båtunionen och som vi använder oss av. Enklast är att gå in på vår egen hemsida och klicka på länken Mina Sidor. Logga in med de uppgifter du fått tidigare. Du kan läsa mer om hur du gör och vad du kan finna där under fliken Mina Sidor. Har du glömt ditt lösenord får du ett nytt under Glömt lösenord på inloggningssidan. Arbetsplikt, nattvakt och Gula Huset bokar du via Mina Sidor och då får du en påminnelse innan aktiviteten sker.

Nytt tak på mastskjulet
Äntligen kommer mastskjulet få ett nytt tak så det inte regnar in och skadar byggnader och det som förvaras därinne. Vi fick skjuta upp detta p.g.a. covid-19 förra året men nu kommer det bli utfört. Vi beklagar de eventuella störningar det kan medföra runt byggnaden och då framför allt den populära sol- och rastbänken på framsidan.

Diverse ”pekpinnar” och råd

  • Bad i hamnbassängen är inte tillåtet och det gäller särskilt vid inloppet mellan pontonen och 400-bryggan (där scouterna har båtar). Ser ni badare där, framför allt ungdomar, så upplys dem om detta. Det är för deras egen säkerhet för det är svårt för båtförare att se badande, framför allt där det inte förväntas. Detsamma gäller vid bad från Pontonens utsida.
  • De räddningsstegar som finns på Pontonen är räddningsstegar och inte avsedda som badstegar. Det finns kättingar och vattenledningar som lätt skadar/skadas vid annan användning.
  • Kolla dina förtöjningar och fendrar med jämna mellanrum så varken din egen eller grannens båt riskerar att bli skadad.
  • Anmäl dig till nattvakt, det är det absolut mest effektiva medlet mot inbrott eller skadegörelse i våra båtar och i hamnen. Gör det via Mina Sidor. För närvarande har vi inte noterat stölder i hamnen i år.
  • Kolla dina elanslutningar och elsladdar. Se El under fliken Säkerhet och Miljö på hemsidan för mer information om vad som gäller vid elanslutning i hamnen.
  • Ser du någon som förtöjt på utsidan av Pontonen så avråd dem från detta. Bryggan är inte avsedd för detta och svall från passerande riskerar att framför allt skada båten mycket illa.

Ordförande har ordet
Ordförande befinner sig på längre segling på västkusten och i Norge och hälsar att hon önskar att alla nyttjar sina båtar och får njuta av en skön sommar.

NYHETSBREV APRIL 2021

Anmälan nattvakt
Gå gärna in och boka nattvaktspass. Bokning sker i medlemsregistret BAS som du når via hemsidan. Det är nu du kan välja en tid som passar dig bäst. Det är dessutom ljusa kvällar med fågelkvitter.

Ny rutin för nattvakt
Från och med i år använder du din nyckeltagg för att registrera vaktrundorna. Inga papper behöver lämnas till kansliet.D u använder din nyckeltagg för att registrera dina vaktrundor vid Nattvaktstornet, Gula Huset samt Grindstugan. Vid ankomst görs första vaktrundan omgående. Den första rundan blippar du i följande ordning, Nattvaktstornet, Gula Huset samt Grindstugan. De därefter följande vaktrundorna påbörjas senast en timme efter föregående. Rundorna genomförs oregelbundet både avseende tid o väg. Vid varje rond kontrolleras grindar och dörrar och att belysning fungerar. Titta på båtarna och förtöjningar vid rundan, se särskilt på de öppna båtarna, speciellt vid regn så att de inte ligger för djupt och behöver ösas. Om någon båt riskerar att skadas på något sätt så meddela ägaren. Anmärkningar görs i loggboken i Nattvaktstornet. Denna rutin samt allmän information om genomförande av nattvakt finns i Nattvaktstornet.

Nyckeltaggar
Med anledning av att nattvakten registreras med nyckeltaggen är det extra viktigt att du vet vilka nyckeltaggar du har att de inte lånas ut och att förkomna nyckeltaggar anmäls till styrelsen så att de kan spärras. Kontrollera gärna de nyckeltaggar du har så att de fungerar. Styrelsen har spärrat en del nyckeltaggar där det är oklart vem som har dem.

Märklappar
Alla båtar med hamnplats, alla jollar, kajaker, trailerbåtar och trailrar på land ska ha en märklapp (klisterlapp) där bland annat platsnummer framgår. ÅMT sätter på lapparna på de båtar som de sjösätter. Ni andra bör ha fått era lappar skickade på posten. Sätt dem så att det går att kontrollerade att rätt båt ligger på rätt plats.

Inför sjösättning
Nu har sjösättningen börjat. Ha koll på sjösättningsdatum för den sektion där din båt ligger. Det finns information på anslagstavlan vid Grindstugan och finns även på hemsidan. Båten ska vara klar vid inledningen av den vecka som anges. Tänk även på att inte ställa bilen i vägen för ÅMT.

Arbetsplikt
Det finns fortfarande platser till arbetsplikten den 28 april. Bokning sker i medlemsregistret BAS som du når via hemsidan.

Hamnläggning/kö/båtbyte
I hamnen har vi plats för ca 280 båtar och nu i slutet av april har vi fördelat de allra flesta hamnplatserna inför kommande sommarsäsong. Ett normalt år fördelar vi ca 15 platser, i år med krav på bottendeklaration har det blivit några fler, lite drygt 20 nylagda hamnplatser. Fördelning av lediga platser sker efter hur länge den köande har varit medlem men också att det finns en passande plats för båten. Viktigt att du som funderar på att byta till en större båt först ställer dig i byteskön och försäkrar dig om att det finns en större plats.

Bastun
Bastun är redo för användning och bokas via en digital bokningstavla inne i Gula Huset med din nyckeltagg. På bokningstavlan och i bastun finns boknings- och ordningsregler att läsa.

Ny styrelseledamot, Patrik Huldt
Jag är född och uppväxt i Stockholm och flyttade till Bromma 1985 då min hustru växt upp i Smedslätten. Båtlivet började tidigt, redan i början av 60-talet startade min seglingskarriär med en Stjärnbåt som sedan var med både på seglarläger och i sjövärnskåren. Därefter har jag bankappseglat med 606, Express och även havskappseglat. 1983 köpte familjen en Albin Cumulus som användes flitigt 25 år och som låg på Bergviksvarvet. 2008 bytte vi till en Hunter 356 och gick då med i Ålstens Båtsällskap och där vi 2018 fick hamn- och varvsplats. Även om båt och båtliv är ett stort intresse så finns även golf och Båstad med i mina sommaraktiviteter. Därför finns golfbagen med ombord numera.

Ordförande har ordet
Jag är så glad över att det digitala årsmötet fungerade bra. Alla deltagare fick dessutom beröm av Christel som var moderator för att ni hade mikrofonerna avstängda när ni inte skulle ha ordet. Vi har två nya i styrelsen, Patrik Huldt och Magnus Skoog. De är så välkomna och Patriks presentation finns i detta nyhetsbrev. Nu väntar en härlig tid. Hela båtsäsongen ligger i startgroparna. För en del av er krävs en hel del arbete för att få ordning på era båtbottnar. Jag vet eftersom jag har gjort det ett tidigare år. Det är som med morgondopp, otroligt skönt efteråt. Ta inte med er stress och prestige på sjön. Ta det lugnt och njut. Är du inte så van så låt saker ta tid och planera vad du ska göra i god tid. Har du varit på sjön i hela ditt liv kan du i stället för att bli irriterad försöka hjälpa till och ha tålamod. Oavsett hur erfarna vi är kan vi hamna i nya och ovana situationer.