Nyhetsbrev september 2020

Båttrailer på varvsplanen

Nu börjar snart höstens upptagning. Det är därför viktigt att alla båttrailrar är borta till den 15 september. OBS! Om vi blir tvungna att hantera/flytta er trailer, kommer vi debitera er kostnaden. Även om du inte tror att just din trailer står i vägen måste den vara borta. ÅMT arbetar inom hela varvsområdet och behöver svängrum för att upptagningen ska gå smidigt och säkert. 

Arbetsplikt

Den 22 september är det tänkt att ha ett arbetspliktstillfälle. Ett tillfälle att komma ut efter att ha suttit hemma och arbetat kanske. Det uppskattas att ni ställer upp.

Nattvakt

Det finns nattvaktspass att boka. En eloge till alla er som går nattvakt.

Överblivna master

Som tidigare har informerats om har under sommaren en utrensning skett i mastskjulet. Det ligger nu några master och en del annat utanför skjulet. Är det någon medlem som har en mast som inte står på båten är det bra om ni tar en titt så vi inte gör oss av med någon mast av misstag. Master utan ägare kommer att fraktas bort. 

Är det någon medlem som ser en möjlig flaggstång eller något annat användningsområde så ta kontakt med styrelsen.

Laddning av elbilar

Efter frågor från medlemmar vill styrelsen göra klart att det inte är tillåtet att ladda sin elbil på ÅBS område.

Båtbotten

Styrelsen kommer under hösten att skicka ut ett formulär gällande båtbotten. Samtliga medlemmar med hamn- eller varvsplats måste fylla i formuläret och lämna in det underskrivet. Detta beror på att Stockholms stad inte tillåter båtar med biocidfärg (giftfärg) att ha hamnplats i Mälaren från och med 2021. Stockholms stad tillåter inte heller att båtar med biocidfärg tvättas på varvsområdet. ÅBS behöver därför veta vad varje båt har på sin botten.

Kortfattat gäller följande.

Båtar med hamnplats i Mälaren får inte ha biocidfärg på botten. Undantaget är träbåtar men dessa får inte målas med ny biocidfärg.

Båtar med biocidfärg får inte tvättas eller spolas på varvsområdet.

Stockholms stad har inte förbjudit möjligheten att måla över biocidfärg med så kallad spärrfärg men de rekommenderar det inte. Enligt Stockholms stad är det den som målar spärrfärg som ska kunna bevisa att det inte medför negativa effekter på människa eller miljö, hänvisning görs till miljöbalken.  

Stockholms stad har under 2019 kommit med rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. Värdena anges till ≥ 100 µg/cm² för tenn och ≥ 1000 µg/cm² för koppar. 

Styrelsen har frågat vad som gäller båtar som vid mätning visat värden under de rådgivande referensvärden som finns. Svaret är att båtar som vid XRF-mätning ligger under det rådgivande referensvärdet får ha hemmahamn i Mälaren. Det är viktigt att inte bara titta på medelvärdet av mätningen. Finns höga halter på vissa av mätpunkterna måste dessa delar saneras.  

Svaret betyder att de av er som lät mäta er båtbotten våren 2019 bör ta fram resultatet för er båt. 

Ordförande har ordet

Jag tror att alla kommer att komma ihåg denna sommar. De flesta har fått ändra sina planer mer eller mindre. Förhoppningsvis har alla haft en bra sommar trots omständigheterna. Själv blev det en lång seglats till både Höga kusten och Bohuslän. Jag lämnade båten på Orust för lite omvårdnad vi inte själva klarar av och ska hämta den nästa sommar. Det blir första vintern under hela mitt liv som inte jag eller tidigare mina föräldrar har en båt på ÅBS. Jag får titta till alla andra båtar efter snö och vinterstormar i stället.  

När det gäller bottenfrågan har vi kommit till vägs ände. Stockholms stad har inte ändrat sig och har inte heller förlängt tidpunkten för när båtbotten ska vara sanerad för de med hamnplats i Mälaren. Styrelsen måste självklart följa de bestämmelserna. Min egen båtbotten som endast har epoxy hade ordentligt med grönt ”skägg” efter turen till Höga kusten. Efter eget skrubbande samt slussande i Göta kanal var vi uppe i våra 6,2 knop igen. Det gick sakta nedåt under turen i Bohuslän. Hur det såg ut efter upptagning vet jag ännu inte.