ÅLSTENS BÅTSÄLLSKAP JANUARI 2020

LOVA-BIDRAG
Hittills har medlemmar sökt och fått LOVA-bidrag för 17 båtar. Av båtarna är 8 Drakarnas, en eloge till dem.
Vi har möjlighet att få LOVA-bidrag för båtbottensanering fram till och med sjösättningen 2020.

SLÄPJOLLESTÄLL
Vi har ett nytt ställ för släpjollar. De jollar som nu ligger där måste märkas upp före 31 Januari 2020. Omärkta jollar kommer att slängas. Önskar du ha din släpjolle här behöver du ansöka om plats via medlemssystemet BAS.

NÅGOT NYTT OM SPÄRRFÄRGER
Med spärrfärg menas färg att måla över giftig bottenfärg.
Det är fortfarande så att vare sig Transportstyrelsen eller Stockholms kommun kan förbjuda spärrfärg men de rekommenderar det inte.

SE TILL ERA BÅTAR
Blåst har det redan gjort några gånger. Snön är på gång. Ta en tur ner till era båtar. De behöver lite tillsyn även på land. Om ni ändå tittar till er egen båt så snegla även hur grannbåtarna har det.

GIFTFRI BÅTBOTTEN I ÖSTERSJÖN, HUR GICK DET?
Ordförande är en av de som fått LOVA-bidrag. Botten skrapades ren från färg med färgborttagare och skrapa. Den gamla epoxin fick sitta kvar. Det var jobbigt men lätt att samla upp skrapet.
Sedan målades ett lager med Lefant Epoxiprimer. Vi avslutade med tre lager Lefant T-Coat.
Båten sjösattes i slutet av april och togs ut till sommarplats på Torö i slutet av maj. Semestersegling började den 26 juni och gick längs ostkusten, Bornholm, runt Rügen, Öresund upp till Göteborg och slutligen Göta kanal. Torö kom vi till den 10 augusti. Sedan tog vi in båten till Mälaren den 1 september.
Vid upptagningen fanns det tendenser till små havstulpaner men dessa släppte när man strök med handen. Hur det hade sett ut om vi hade väntat med att ta in båten till Mälaren vet vi inte.
Det vi kan se är att primern släppt längst ner på ena sidan av kölen. Gissningsvis var det för kallt på blyet när vi målade. När ÅMT högtryckspolade botten släppte det yttersta lagret T-Coat här och där. Målaren tror att han slarvade med slipningen mellan lagren. Vi är trots allt mycket nöjda.

VAD HÄNDER I GARAGET
En del av er har kanske sett att en ombyggnad görs av garaget. Det kommer att bli Drakanas kommande lokal. Vi vill erbjuda dem ett bättre alternativ i stället för den gamla vagnen.

TAMPAR PÅ BRYGGOR
Förtöjningstampar på bryggorna skall tas bort under vintern. Vänligen se till din hamnplats.

TÄCKNINGSFÖRRÅDET
Under februari månad kommer täckningsförrådet att städas och tömmas. Vänligen ta hand om eventuellt material som du har där annars kommer det att slängas.

GRINDARNA
För att undvika stölder kommer grindarna att vara stängda och låsta under perioden 2 December 2019 – 31 Mars 2020.

EL OCH UNDERHÅLLSLADDNING
Tänk på hur ni hanterar el på varvet. Det är inte tillåtet att ha skarvar liggande på marken så att de kan komma att ligga i vatten. Det förekommer på varvet, gå ner och kontrollera just din kabeldragning. Tänk på din båtgranne och ta bort din sladd från urtaget när du inte laddar. Vi har begränsat antal underhållsladdnings möjligheter och behöver samsas om dessa.

MASTKRANEN
Mastkranen har fått ny fin vire.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Troligtvis har alla ”nattat” sina båtar för vintern. Jag hoppas ni har haft precis så bra/spännande/rolig sommar som ni planerade. Själv har jag haft en rejäl seglats med besök i tre länder vilket också var planen. Däremot hade vi inte tänkt att fastna på Rügen med motorproblem. Som tur var gick det att lösa och resten av färden gick utan missöden. När vädret nu är mörkt och grått kan man passa på att planera kommande sommar.
ÅBS har varje sommar haft seglarskola. Det finns önskemål om att få fler att hjälpa till att driva den. Känner ni att ni kan bidra får ni gärna höra av er till styrelsen så ska vi förmedla kontakt.
Slutligen vill jag påminna om att vi är en ideell förening. Det betyder att det är vi medlemmar som driver klubben. Jag förstår och jag vill att ni säger till när ni ser något som inte fungerar. Det jag hoppas att ni förstår är att allt inte kan lösas direkt.
Nu är det bara kvar att önska en god fortsättning på 2020.