Nattvakt, Arbetsplikt samt Kustskepparen

HÖG TID ATT BOKA DITT NATTVAKTSPASS
Boka därför upp ditt pass nu på en gång. Du gör det via vårt medlemssystem BAS. Använd snabbinloggnings knappen.
HÖSTENS ARBETSPLIKTSTILLFÄLLEN
Första möjlighet till arbetsplikt är den 28 Augusti kl. 18-20. Det kommer finnas arbetsuppgifter av diverse typer. Slyröjning är en av dom. Anmälan via vårt medlemssystem BAS. Använd snabbinloggnings knappen.

Efterföljande datum är inplanerade till den 12 september kl. 18-20 samt den 12 oktober kl. 10-12. Anmälan gör du via medlemssystemet BAS.
UTBILDNING KUSTSKEPPAREN
Utbildning är inplanerad till den 28 september. Är du intresserad kontaktar du Morten Bendz på mail morten.bendz@gmail.com.