Välkommen till Ålstens Båtsällskap! 

Ålstens Båtsällskap är en allmännyttig ideell förening som skapades 1927 och sedan dess disponerar ett vatten- och markområde i södra Ålsten. På uppdrag av sina medlemmar skall Ålstens Båtsällskap främja båtlivet samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

På denna hemsida finns information för både medlemmar och blivande medlemmar. ÅBS erbjuder sommartid hamnplats för motorbåtar, segelbåtar, roddbåtar, segeljollar och kajaker. Vi har förtöjer mellan y-bommar eller pollare och sjösättningsramp för jollar finns också. Vintertid tar vi hjälp av Ålstens Marinteknik med sitt kontor och verkstad i anslutning till varvet. De torr- och sjösätter alla våra båtar som har varvsplats och utför motorservice om så önskas.

Hamn- och varvsplats kan du ställa dig i så snart du blivit medlem och betalat medlemsavgiften. 

Som besökare sommartid finns restaurang Bryggan och bensinstationen i södra delen av hamnområdet och som medlem har du även tillgång till Gula huset och Bastun hela året.

Säkerhet och miljö är två viktiga delar i vår verksamhet. Av den anledningen går vi nattvakt under den tid vi har båtar i vattnet, och våra båtbottnar följer Stockholms Stads riktlinjer vilket innebär att båtarna inte är målade med giftiga båtbottenfärger.

Mer om detta och mycket annat hittar du när du klickar dig vidare här på hemsidan.

Välkommen