Välkommen till Ålstens Båtsällskap! 

Ålstens Båtsällskap är en allmännyttig ideell förening som skapades 1927 och sedan dess disponerar ett vatten- och markområde i södra Ålsten. På uppdrag av sina medlemmar skall Ålstens Båtsällskap främja båtlivet samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Ålstens Båtsällskap skall även verka för att det finns service, tjänster och installationer kring hamn och varv så att varje medlem, i en trivsam och funktionell miljö ges möjlighet till ett problemfritt nyttjande av sin båt.

Det är ett privilegium för alla medlemmar och boende i Ålsten med omnejd att ha en båtklubbsverksamhet så nära inpå knutarna. Det betyder också att vi måste respektera de kringboende samt den känsliga natur och miljö som omger oss.