- Glömt lösenordet? Klicka här!
För medlemmar    

Hem »     

Arbetsplikt »     

Nattvakt »     

Gula Huset »     

Mina medlemsuppgifter »     

Medlemsregister »     

Byte av båt/plats »     

Köplats i hamn/varv »     

Stadgar »     

Styrelsen »     

Ordningsregler »     

Avgifter »     

Mastskjulet »     

El »     

Båtbottnar LOVA »     

Miljö »     

Trailerbåtar »     

Övrig info »     

Adress

Ålstens Båtsällskap
Grönviksvägen 9
167 71 Bromma

Tel: 08-26 53 62

Kansliets öppettider:
Torsdagar: kl 14.00 - 16.00
Vid akut kansliärende ring någon i styrelsen.


Nyckeltaggar
Har du som medlem inte fått en beställningsblankett hemskickad så skriv ut den här från hemsidan, fyll i och skicka in till ÅBS.
Beställningsblankett för utskrift: ÅBS passagesystem.pdf

Om din nyckeltagg inte fungerar som den skall, kontakta Anders Lindh 070-212 55 96
eller via e-post: anders.lindh@alstensbs.nu

Hur blir jag medlem och hur får jag båtplats?
Ansök om inträde till klubben via blankett nedan.
Ålstens Båtsällskap tillhandahåller hamn- jolle- och varsplatser till sina medlemar.

Skriv ut nedanstående inträdesansökan. Fyll i och sänd in till ÅBS.
ÅBS kommer sedan att skicka dig lite info samt en räkning.
 

Ansökan medlemskap ÅBS.pdf


Inträdesavgift                     Årsavgift
Senior 1 000 kr                          350 kr (fr o m det år man fyller 18)
Junior    100 kr                          150 kr

- Hamnplats: Fördelas enligt kölista. Medlem ansöker om plats under fliken "Köplats i hamn/varv"
- Varvsplats: Fördelas enligt kölista. Medlem ansöker om plats under fliken "Köplats i hamn/varv"
- Köordning:  Längst medlemstid först i kön

Köstatus är för närvarande: Hamnplats ca 7-9 år, varvsplats ca 7-9 år
 

Deposition för arbetsplikt & nattvakt
- Arbetsplikt 900 kr/ år och medlem som fyllt 18 år och som nyttjar hamn/varv, vinter och/eller sommar.
- Deposition krediteras med 150 kr/timme mot utfört arbete på nästa års faktura.
- Se under fliken Arbetsplikt för att anmäla dig till pågående/planerade arbeten.

- Nattvakt 900 kr/ år och medlem som fyllt 18 år och som nyttjar hamn/varv under sommarsäsong.
- Depositionen krediteras på nästa års faktura mot ett fullgjort nattvaktspass.
- Se under fliken Nattvakt för information och anmälan.

- Kvittning Medlem kan om så önskar utföra dubbel nattvakt eller arbetsplikt för kvittning.
- Se mer information i ÅBS årsbok under "Depositioner, ersättningar och kvittning"Kontaktuppgifter

För kontakt via e-post:
Använd e-postmallen till vänster och
välj den kategori/mottagare som
passar ditt ärende bäst.
Har du frågor om:
- hamnen välj ÅBS hamn
- varvet välj ÅBS varv
- ekonomi välj ÅBS ekonomi
- allmännt välj ÅBS kansli
- jollar&kanoter välj ÅBS jollar
- arbetsplikt välj ÅBS arbetsplikt
- nattvakt välj ÅBS nattvakt

ÅBS kansli
Tel: 08-26 53 62
Bankgiro: 5603-4721

Ålstensmacken
Tel: 08-80 00 90
www.alstensmacken.com

Restaurang ”Bryggan”
Tel: 08-80 03 80
restaurang Bryggan

Ålstens Marinteknik (MBF Marinteknik AB)
Grönviksvägen 9
167 71 Bromma
Marika och Benny Fossli 
Arb: 08-26 69 68
service@alstensmarinteknik.se

E-post