- Glömt lösenordet? Klicka här!
För medlemmar    

Hem »     

Arbetsplikt »     

Nattvakt »     

Gula Huset »     

Mina medlemsuppgifter »     

Medlemsregister »     

Byte av båt/plats »     

Köplats i hamn/varv »     

Stadgar »     

Styrelsen »     

Ordningsregler »     

Avgifter »     

Mastskjulet »     

El »     

Båtbottnar LOVA »     

Miljö »     

Trailerbåtar »     

Övrig info »     

< Tillbaka
2010-06-14 Projekt vatten till pontonen


Ålstens Båtsällskap, Projekt ”Vatten till pontonen”


För några år sedan så byggdes vattensystemet vid bryggorna i Ålstenshamnen ut. De flesta har kunnat hämta vatten nära sin hamnplats, men vid yttersta pontonbryggorna så fanns plötsligt inget vattentryck. Fler med mig har därför under de senaste åren fått flytta båten till närmsta vattenkran vid mastkranen eller vid utgångsbryggan vid macken för att tanka vatten.

På årsmötet i år tog jag upp frågan om när klubben tänker ordna så att även vi får vatten. Det slutade med att jag denna kväll tog på mig att med intresserade skapa en grupp som tillsammans försöker att lösa det. Fler räckte upp handen och visade spontant intresse.

Några veckor senare tog Peter Johnson, med ansvar för arbetsplikten, kontakt med mig och vi träffades hos Lasse. Vi började med att diskutera vad som kan vara problemet. Det befintliga vattensystemet är förlagt på botten och vid pontonen är det 8-9 meter djupt. De gamla bryggorna där är fastkedjade med grova kättingar som är förankrade i betongtyngder på sjöbotten. På botten är vattenledningarna ihopkopplade och med en slang rakt upp till de sex vattenkranarna på den nära 200 meter långa pontonbryggan. Man har vid några tillfällen reparerat ledningarna – PEM-slangar och sett slitage som skulle kunna bero på nötning från kättingarna.

Vattentrycket blev aldrig vad det borde vara vid vår brygga, det mesta rann ut i Mälaren…

Tanken nu var att vi skulle förlägga ett system under bryggorna men över vattenytan.

En liten springa på c: 5 mm mellan betongbryggan och träregeln där Y-bommarna är fastsatta skulle visa sig underlätta uppsättningen av slangen. Vi kom också fram till vi borde passa på att förbereda för framtida dragning av nya elkablar på insidan av pontonen!

Med en enkel konstruktionsskiss började vi beställa material och rekryteringen av resurser, några hade redan innan anmält intresse.

Mål, Tidplan, Budget, Arbetsplan samt projektdeltagare beslutades. Jag fick rollen som projektledare och budgeten godkändes av styrelsen representanter Peter och Lasse.

Vi satte av fyra kvällar, 17-20 maj och det skulle visa sig bli årets hittills enda varma sommarkvällar.
Första kvällen hade vi en kort genomgång av vad vi skulle göra, slangarna hade några kvällar tidigare rotts ut av Magnus Skoog och mig så att de skulle bli hyfsat uträtade och raka.

Efter genomgången första kvällen delade vi upp oss i två grupper, en grupp – Thomas, Peter S och Björn satte på skyddstape på de förtillverkade upphängningsbanden och formade dessa i U-form runt bryggans längsgående järnrör.

Den andra gruppen Mange, Anders och Peter J gick till den yttersta pontonen och mätte upp slanglängderna, drygt 21 meter och byggde ihop ”slangpaket” med tape och buntband. Därefter sattes upphängningsbanden på och säkrades med en liten slangsnutt.

Sedan lyfte vi alla sex upp slangpaketet och trädde in det under Y-bommarna, som en lång sjöorm och drog det fram längs bryggan. Vi hade ju tejpat ändarna på slangarna så att det kunde flyta. Sedan la sig alla på bryggan och hjälptes åt att trä upp alla upphängningsbanden som till slut bockades vid träregelns ovansida och skruvades fast. Första kvällen hann vi hänga upp fyra slangpaket. Effektiviteten var mycket hög.

Det var tyvärr enda kvällen alla sex i gruppen kunde närvara, men de övriga kvällarna kunde vi hänga upp de övriga två slangpaketen. Jag tog in extra hjälp av en av mina söner, Martin två kvällar då vi var för få. Vi kopplade sedan ihop vattenslangarna mellan bryggorna till ett helt system och så att det ska klara de gungningar som orsakas av båttrafiken. Skiftnycklar hade vi lånat av Lasse, och självklart så tappade vi en på 8 meters djup. Efter det så band vi snöre i skiftnycklarna. En kniv råkade också försvinna ner på djupet.

Vi drog också upp de gamla vattenslangarna med sina femkilos-bojstenar och sista kvällen, torsdag 20 maj så lyckades vi få upp den gamla slangen som kommer från mastskjulet och ligger på botten ut mot yttersta bryggan. Vi monterade på en ny slangkoppling och ny slang de sista 10 meterna upp till anslutningen till det nyanlagda systemet och kopplade ihop det. Nu var vi spända på om det skulle fungera.

Vi hade redan kvällen före kunnat se att matningen av vatten från vakttornet och ut till första pontonbryggans kran inte fungerade. Slangen läcker där och har dessutom fastnat under utgångsbryggan, så vårt hopp stod till den från mastskjulet.

Och, det blir som vi hoppas, efter en stund kommer det vatten fram till första kranen, vi blir glada och går vidare till kran nr två, det dröjer lite men sen kommer vatten även där. Och så fortsätter det faktiskt ända fram till kran nr sex. Och inga läckor, och trycket är bra! Det måste vi fira, vi har nått målet, ”vatten till pontonen” och faktiskt en vecka före, ”…absolut senast 31 maj 2010”! Vi sätter upp en 25 metersslang hos Magnus Skoog vid den näst yttersta bryggan medan han flyttar in sin båt från mastkranen. Vi avslutar kvällen med varsin öl vid rest Bryggan. Dagen efter hänger vi upp slanghållare och 25-metersslangar eftersom vi har så långt mellan vattenkranarna i jämförelse med kranarna på de fasta bryggorna.

Projektet blev något dyrare är budget, men då har vi förberett för framtida elkabeldragning som borde underlättas av detta.

Tack alla projektdeltagare för ett kul jobb tillsammans: Thomas Rapp, Peter Sandstedt, Anders Bevegård, Magnus Skoog Peter Johnson och Martin Wahlström

Björn Wahlström